...

De Deense auteurs hebben bijna 60 000 vrouwen die in 1991 (toen de georganiseerde screening werd gestart) 56-69 jaar oud waren, gevolgd tot in 2009.De incidentie van borstkanker in die groep werd vergeleken met de incidentie in de nationale registers in streken waar geen georganiseerde screening op borstkanker werd uitgevoerd.Na 3 jaar was het risico op invasieve kanker of in-situkanker ongeveer 6% hoger (95% betrouwbaarheidsinterval -10% tot 25%) dan wat de auteurs hadden verwacht als er geen georganiseerde screening had plaatsgevonden.Bij de vrouwen die gedurende 8 jaar na beëindiging van het screeningprogramma werden gevolgd, was het risico 3% hoger. (referentie: Njor SH et al. BMJ. 2013;346:f1064)