...

Eén van de grote tekortkomingen in het paradigma van klinische studies bij kanker, vooral studies die zijn opgezet om de registratie van nieuwe geneesmiddelen te verkrijgen, is dat oudere patiënten vaak routinegewijs worden uitgesloten.Terwijl de incidentie van kanker net stijgt met de leeftijd. Dat is een zeer aberrante situatie. Het is tijd om daar iets aan te doen. In datzelfde nummer van Oncology werden twee studies gepubliceerd over het verband tussen bepaalde kankergezwellen en de leeftijd.Eén studie gaat over gynaecologische kankers en de andere over melanoom. (referentie: Markman M. Oncology. 2013;85:166)