...

Om de twee jaar worden onderzoekers uitgenodigd om projecten in te dienen voor fundamenteel onderzoek of voor translationeel en klinisch onderzoek. De specifieke oproep voor onderzoeksprojecten naar asbestgerelateerde kankers wordt ook vernieuwd. Daarvoor wordt een supplementair totaal bedrag voorzien van 1,9 miljoen euro.Project indienen?Elke professional die betrokken is bij Belgisch fundamenteel, translationeel of klinisch kankeronderzoek met een PhD en die wetenschappelijk en financieel autonoom is binnen zijn onderzoeksgroep, kan een aanvraag indienen. Aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website van de Stichting onder de rubriek GRANTS 2020.De deadline voor het indienen van intentieverklaringen (LOI) is 5 maart 2020. De kandidaten van vooraf geselecteerde projecten op basis van de LOI zullen worden uitgenodigd om hun volledige aanvraagformulier (FAF) uiterlijk tegen 7 juli 2020 te bezorgen. De resultaten van de definitieve selectie worden midden december 2020 bekendgemaakt.