...

"Tegen de zomer zou dit duidelijk moeten zijn. Normaal krijgen wij een keer per jaar gegevens door van de pathologen. Dit jaar zullen ze uitzonderlijk een versnelde en meer frequente aangifte doen. De cijfers voor de maanden januari tot en met april 2020 moeten voor 15 juni aangeleverd worden aan het Kankerregister, de diagnoses voor de volgende maanden verwachten we na de zomer. Uit onze contacten blijkt wel al dat er een zware reductie was van de activiteit, en dus van het aantal diagnoses. Alle labo's stemden in met deze versnelde registratie. We zijn hen dan ook dankbaar dat ze deze extra administratieve belasting erbij wilden nemen in deze drukke tijden."Langere follow-upOm de impact van uitgestelde diagnoses op de prognose te kennen, is een iets langere follow-up nodig. "We hopen dat de impact beperkt zal blijven, maar dit moet heel gestructureerd geanalyseerd worden", gaat dr. Van Eycken verder. "De situatie bij prognostisch ongunstige tumoren is anders dan die bij tumoren met een gunstige prognose, waar het nog maar de vraag is of er een impact zal zijn. De analyse moet duidelijk maken of de diagnose van bepaalde kankers bijvoorbeeld in een later en dus in een minder gunstig prognostisch stadium dan voordien gebeurde, welke kankers gevoelig zijn aan het zo snel mogelijk opstarten van therapie en of er eventueel ook meer sterfte zou zijn ten gevolge van kanker. "