...

Tijdens een periode van 4 jaar hebben 491 patiënten in de gegevensbank een behandeling met pembrolizumab gekregen. De concentraties van alanineaminotransferase, alkalische fosfatase en bilirubine werden gemeten voor, tijdens en na de immunotherapie.70 (14,2%) van de 491 patiënten die werden behandeld met pembrolizumab, hebben na gemiddeld 62 dagen leverfunctiestoornissen ontwikkeld en 71,4% vertoonde aanvankelijk een beeld van cholestase. Bij de patiënten met leverletsels werden vaker levermetastasen vastgesteld.Tijdens de follow-up was het remissiepercentage lager en was de sterfte hoger bij de patiënten met leverfunctiestoornissen.Een minderheid van de leverletsels werd toegeschreven aan hepatotoxiciteit van pembrolizumab. Een goed- of kwaadaardige obstructie van de galwegen was meestal te wijten aan leverkanker.Tsung I et al. Liver injury is most commonly due to hepatic metastases rather than drug hepatotoxicity during pembrolizumab immunotherapy. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. First published: 15 July 2019. https://doi.org/10.1111/apt.15413; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apt.15413?af=R