...

De mediane leeftijd was 58 jaar en de mediane afmeting van het DCIS (ductaal carcinoma in situ) was 0,60 cm. Het gebruik van tamoxifen was vergelijkbaar tussen de twee studiegroepen, maar er was wel een verschil op het ogenblik van evaluatie: nog 58% in de radiotherapiegroep tegenover 66% in de observatiegroep (P 5,05). De mediane follow-uptijd voor deze analyse bedroeg 13,9 jaar. Men noteerde in het totaal 52 ipsilaterale borstkankerrecidieven; 14 in de radiotherapiegroep en 38 in de observatiegroep, waarvan er respectievelijk 57% en 76% zich situeerden in het indexkwadrant. De cumulatieve incidentie van ipsilateraal borstrecidief na 10 en 15 jaar was respectievelijk 1,5% (95% CI, 0,5 tot 3,7) en 7,1% (95% CI, 4,0 tot 11,5) in de radiotherapiegroep en 9,2% (95% CI, 6,2 tot 13,0) en 15,1% (95% CI, 10,8 tot 20,2) in de observatiegroep (HR 5 0,36 [95% CI, 0,20 tot 0,66]; P = 0,0007). Men noteerde in totaal 33 invasieve recidieven: 10 in de radiotherapiegroep en 23 in de observatiegroep. De 10- en 15-jaars invasieve ipsilaterale borstrecidiefincidentie bedroeg respectievelijk 0,4% (95% CI, 0,0 tot 1,9) en 5,4% (95% CI, 2,7 tot 9,5) in de radiotherapiegroep en 4,3% (95% CI, 2,3 tot 7,2) en 9,5% (95% CI, 6,0 tot 13,9) in de observatiegroep (HR 5 0,44 [95% CI, 0,21 tot 0,91]; P = 0,024. Het mediane tijdsinterval voor ipsilateraal borstrecidief was 11,5 jaar in de radiotherapiegroep en 7,0 jaar in de observatiegroep. De resultaten van de multivariabele analyse voor ipsilateraal borstrecidief tonen aan dat radiotherapie significant het optreden van ipsilateraal recidief vermindert (HR 5 0,34 [95% CI, 0,19 tot 0,64]; P = 0,0007) net zoals het gebruik van tamoxifen (HR 5 0,45 [95% CI, 0,25 tot 0,78]; P = 0,0047). Daarentegen waren leeftijd, tumorvolume en tumorgraad niet geassocieerd met het optreden van ipsilateraal borstrecidief.Laattijdige nevenwerkingen, te wijten aan radiotherapie, werden enkel verzameld in de radiotherapiegroep. Men weerhield drie (1,0%) patiënten met laattijdige graad 3-toxiciteit (borstpijn, congestief hartfalen of cardiomyopathie en abnormaal EKG) en deze hadden dan nog allemaal een behandeling rechts ondergaan. Laattijdige nevenwerkingen van graad 4 of 5 werden niet waargenomen.McCormick, B., Winter, K., A., ; Woodward, W. et al. Randomized Phase III Trial Evaluating Radiation Following Surgical Excision forGood-Risk Ductal Carcinoma In Situ: Long-Term Report From NRG Oncology/RTOG 9804. J Clin Oncol 2021. Accepted on July 21, 2021 and published at ascopubs.org/journal/ jco on August 18, 2021: DOI https://doi. org/10.1200/JCO.21. 01083.