...

Bij 2.002 patiënten werd 50 Gy in 25 fracties toegediend ter hoogte van de borst en intramammaire en mediale supraclaviculaire lymfeklieren (de IM-MS-radiotherapiegroep) en bij 2.002 patiënten, die fungeerden als controlegroep werd enkel een klassieke dosis van 50 Gy ter hoogte van de borst uitgevoerd.Na een mediane follow-up van 15,7 jaar (IQR 14,0-17,6), waren 554 (27,7%) patiënten in de IM-MS-radiotherapiegroep en 569 (28,4%) patiënten in de controlegroep overleden. De algemene overleving na 15 jaar bedroeg dus 73,1% (95% CI 71,0-75,2) in de IM-MS-radiotherapiegroep en 70,9% (68,6-72,9) in de controlegroep (HR 0,95 [95% CI 0,84-1,06], p=0,36).Men noteerde bij 751 (37,5%) patiënten in de IM-MS-radiotherapiegroep en 782 (39,1%) patiënten in de controlegroep een recidief van de borstkanker, een tweede borstkanker of overlijden. Het voorkomen van een recidief van borstkanker (24,5% tegenover 27,1%) en de mortaliteit ten gevolge van borstkanker (16,0% tegenover 19,8%) waren dus merkelijk lager in de IM-MS-radiotherapiegroep dan in de controlegroep. De ziektevrije overleving na 15 jaar was 60,8% in de IM-MS-radiotherapiegroep en 59,9% in de controlegroep (HR 0,93 [95% CI 0,84-1,03], p=0,18). 584 (29,2%) patiënten in de IM-MS-radiotherapiegroep en 614 (30,7%) in de controlegroep ontwikkelden metastasen op afstand of overleden. Bijgevolg bedroeg de 15-jaars metastasevrije overleving 70,0% in de IM-MS-radiotherapiegroep en 68,2% in de controlegroep (HR 0,93 [95% CI 0,83-1,04], p=0,18). De borstkanker zelf was de belangrijkste doodsoorzaak voor 314 (56,7%) patiënten in de IM-MS-radiotherapiegroep en bij 378 (66,4%) patiënten in de controlegroep. Overlijden, niet-gerelateerd aan de borstkanker werd waargenomen bij 171 (30,9%) patiënten in de IM-MS-radiotherapiegroep en 150 (26,4%) patiënten in de controlegroep.Na 15 jaar follow-up weerhield men als laattijdige bijwerkingen pulmonaire fibrose bij 98 (5,1%) patiënten in de IM-MS-radiotherapiegroep tegenover 44 (2,3%) patiënten in de controlegroep, cardiale fibrose bij 38 (2,0%) patiënten tegenover 22 (1,1%) patiënten, en cardiale aandoeningen bij 165 (8,6%) patiënten tegenover 139 (7,2%) patiënten. Poortmans, Ph., M., Weltens, C.,Fortpied, C. et all: Internal mammary and medial supraclavicular lymph node chain irradiation in stage I-III breast cancer (EORTC 22922/10925): 15-year results of a randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020. Published Online November 2, 2020. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30472-1.