...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 64.345 onvruchtbare vrouwen en 3.128.345 vrouwen zonder vruchtbaarheidsproblemen die op spreekuur waren gekomen wegens gewone gynaecologische problemen. De vrouwen waren dertig tot veertig jaar oud en werden gedurende gemiddeld bijna vier jaar gevolgd.Tijdens de follow-up werden 1.310 kankers gediagnosticeerd bij de onvruchtbare vrouwen en 53.116 bij de vrouwen zonder vruchtbaarheidsproblemen. Borstkanker was de frequentste kanker in beide groepen. Na correctie voor vertekenende factoren zoals roken, obesitas, de leeftijd, het scholingsniveau en de voortplanting hebben de auteurs vastgesteld dat het risico op kanker 18% hoger was bij de onvruchtbare vrouwen dan in de controlegroep. Het absolute risico bedroeg respectievelijk 2% en 1,7%. Een bevalling bood een zekere bescherming in beide groepen. 22.024 (34%) van de 'onvruchtbare' vrouwen hebben tijdens de studieperiode minstens één baby op de wereld gezet tegen 626.532 (20%) van de vrouwen van de controlegroep. Het absolute risico op kanker bedroeg 1 op de 56 onvruchtbare vrouwen en 1 op de 86 vrouwen van de controlegroep.Na uitsluiting van de vrouwen met een polycysteusovariumsyndroom of endometriose, factoren die correleren met een hoger risico op baarmoeder- en ovariumkanker, bedroeg het absolute risico op kanker 1 op de 55 onvruchtbare vrouwen en 1 op de 88 vrouwen in de controlegroep.Murugappan G et al. Risk of cancer in infertile women: analysis of US claims data. Human Reproduction,dez018. Online gepubliceerd op 13 maart 2019. https://doi.org/10.1093/humrep/dez018; https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dez018/5369986