...

Er bestaan al kankertherapieën op basis van T-cellen. Immunotherapie is een van de grootste aanwinsten bij de behandeling van kanker. Die benadering is echter zeer specifiek en werkt enkel bij een beperkt aantal kankers. Vandaar het belang van een ontdekking van een team van de Universiteit van Cardiff.De wetenschappers hebben toevallig een lijn van T-lymfocyten ontdekt die een nog niet bekende receptor blijken te hebben, een receptor die zich bindt aan het monomorfe, aan MHC klasse I-gerelateerde eiwit MR1. Dat eiwit zit op het oppervlak van alle cellen van het menselijke lichaam. Aangenomen wordt dat het eiwit het immuunsysteem afwijkingen van het metabolisme in een kankercel signaleert.De T-lymfocyten waarvan sprake, kunnen een hele rist kankercellen (longen, huid, bloed, colon, borsten, bot, prostaat, ovaria, nieren en baarmoederhals) herkennen en doden en laten de normale weefsels ongemoeid. "Vroeger dacht niemand dat zoiets mogelijk was", verklaart prof. Andrew Stewell.Om het therapeutische potentieel van die cellen in vivo te testen, hebben de vorsers T-cellen die MR1 herkennen, geïnjecteerd bij muizen met een menselijke kanker die over een menselijk immuunsysteem beschikten. Daarbij werden "bemoedigende" resultaten behaald, vergelijkbaar met de resultaten die worden behaald bij behandeling met CAR-T-cellen.De groep van Cardiff heeft in het laboratorium kunnen aantonen dat de T-cellen van patiënten met een melanoom die genetisch zo werden gewijzigd dat ze de specifieke receptor tot expressie brachten, niet alleen de eigen kankercellen doodden, maar ook die van andere patiënten, ongeacht het HLA-type van de patiënten.Als die bevindingen zouden worden bevestigd, zouden de cellen waarvan sprake uit bloed kunnen worden geëxtraheerd en genetisch worden gewijzigd om de receptor tot expressie te brengen. Die zouden dan de kankercellen kunnen herkennen en vernietigen. Daarvoor worden de cellen eerst in vitro vermenigvuldigd en daarna opnieuw bij de patiënt geïnjecteerd.De studies staan nog maar in hun kinderschoenen. Momenteel wordt geprobeerd het precieze moleculaire mechanisme te ontrafelen via hetwelk de nieuwe populatie van T-lymfocyten het onderscheid maakt tussen gezonde cellen en kankercellen.De eerste tests zijn veelbelovend, maar werden enkel uitgevoerd bij muizen en in vitro. Eerst moet de werkzaamheid ervan bij de mens worden aangetoond voor die vorm van immunotherapie kan worden ingezet tegen alle soorten kanker. Mogelijk biedt dat zelfs uitzicht op een universele kankertherapie. (referentie: Nature Immunology, 20 januari 2020, DOI: 10.1038/s41590-019-0578-8)