...

Er is te weinig aandacht voor de terugkeer naar het werk na een lange afwezigheid wegens kanker. Toch is het van groot belang dat werknemers hierbij worden ondersteund, want dit vergt toch enkele aanpassingen. Omdat Stichting tegen Kanker zich bewust is van de specificiteit van kanker lanceert ze het gratis online platform RECONNECT om HR of leidinggevenden te begeleiden tijdens het reïntegratietraject van een medewerker bij wie kanker werd vastgesteld. Voor wie is RECONNECT ?Via RECONNECT wil Stichting tegen Kanker haar expertise ter beschikking stellen van alle werkgevers die vroeg of laat geconfronteerd worden bij de terugkeer van een werknemer bij wie kanker vastgesteld werd: HR-verantwoordelijken, leidinggevenden, preventieadviseurs, ... Stichting tegen Kanker is zich bewust van de specificiteit van de ziekte. Er is niet één kanker, maar verschillende kankersoorten. Elke persoon ervaart de ziekte anders, stelt zich ook andere vragen afhankelijk van zijn eigen levensloop en -visie. "We zijn heel opgetogen dat we dit online platform gratis kunnen aanbieden", zegt Brecht Gunst, Manager Expertise & Services bij Stichting tegen Kanker. "Hoe langer de arbeidsongeschiktheid, hoe moeilijker het is voor iemand met kanker om weer aan het werk te gaan."Hoe werkt het online platform?Het online platform is een praktisch en dynamisch werkinstrument dat aantoont hoe concrete situaties het best kunnen worden aangepakt. Het omvat onder meer:• De verschillende fasen van reïntegratie tijdens of na kanker aan de hand van video's, testimonials, oefeningen en de expertise van Stichting tegen Kanker.• Een lijst aan coaches die gespecialiseerd zijn in kanker. Het stelt de werkgever in staat om een beroep te doen op het netwerk van speciaal opgeleide kankercoaches voor zowel individuele begeleiding (werknemer, HR, CEO,...) als groepscoaching (een team).• Documenten om te downloaden voor het opzetten van een doeltreffend re-integratiebeleid.Meer info