...

Momenteel zijn er een aantal interventies die effectief kunnen zijn zoals farmacologische, fysiotherapeutische en psychosociale interventies. Hoe deze kunnen ingezet worden en voor wie is minder bekend. Het doel van dit onderzoek is dus het ontwikkelen van een stappenplan met strategieën om de juiste zorg op het juiste moment aan de juiste kankeroverlever te kunnen aanbieden.Zorgverleners die binnen de eerste- of tweedelijnszorg betrokken zijn bij de (na)zorg van borstkankeroverlevers kunnen deelnemen. Wie interesse heeft, kan via deze link zijn gegevens bezorgen.Wie deelneemt zal via een online platform een aantal vragen voorgeschoteld krijgen. Later worden die vragen besproken in een online groepsgesprek met 8 à 10 zorgverleners uit verschillende disciplines.