...

Het huidige programma voor georganiseerde borstkankerscreening van borstkanker werkt op dezelfde manier voor alle vrouwen van 50 tot 69 jaar, en houdt rekening met slechts één risicofactor: de leeftijd. Het kankerrisico varieert nochtans van de ene vrouw tot de andere en is ook afhankelijk van andere factoren zoals familiegeschiedenis, persoonlijke antecedenten, levensstijl en genetische constitutie. Vandaag bestaan gehomologeerde tools om op een gestandaardiseerde, betrouwbare en reproduceerbare manier het individuele risico te evalueren. MyPeBS (My Personal Breast Cancer Screening) is de eerste gerandomiseerde Europese klinische studie die de voordelen wil evalueren van een gepersonaliseerde screening waarvan de frequentie en de modaliteiten worden aangepast aan het individuele risico van elke vrouw. Deze nieuwe screeningstrategie houdt rekening met het individuele risiconiveau en wil zo de doeltreffendheid van de georganiseerde screening verhogen én de ongemakken ervan inperken. Dit unieke en ambitieuze project wordt op internationaal niveau gecoördineerd door het Franse Unicancer. Het verenigt 26 internationale partners en speelt zich af in vijf landen: België, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Israël. In België werken een tiental screeningscentra, vooral in het Brusselse, mee aan het project. De coördinatie is in handen van het Centrum voor Preventie en Vroegtijdige Opsporing van het Jules Bordet Instituut.Het onderzoek zal 7 jaar lopen. In totaal willen de researchers 85.000 vrouwen van 40 tot 70 jaar, die nog geen borstkanker hadden, oproepen om op vrijwillige basis deel te nemen. In België hopen de onderzoekers 10.000 vrijwilligsters te bereiken. Wie wil deelnemen, kan voor meer informatie, contact opnemen met het Call Center van de Stichting tegen Kanker: 0800/15.801. Lees hier het 'informatie- en toestemmingsdocument'. De lijst met deelnemende centra kunt u hier downloaden.www.mypebs.eu