...

Het immuunsysteem is cruciaal bij het bestrijden van infecties en komt sterk onder druk te staan bij mensen die besmet raakten met covid-19. Het falende afweermechanisme is bedreigender dan het eigenlijke coronavirus. Ook bij de ontwikkeling en het verloop van kanker speelt het immuunsysteem een belangrijke rol. Het nieuwe onderzoek van het UZ Leuven staat onder leiding van professor An Coosemans, specialiste in immunotherapie. Volgens haar is interactie tussen een bestaande kanker en infectie met het coronavirus zeer waarschijnlijk. "Die wisselwerking willen we in kaart brengen. We hopen nieuwe inzichten te verwerven om patiënten beter te kunnen informeren en op termijn immunotherapie tegen kanker te verbeteren", zegt Coosemans."In deze tijden ligt de focus natuurlijk op het onderzoeken van de interactie tussen kanker en het coronavirus. De studie kan ons ook nuttige informatie geven over hoe infecties met andere virussen de kankerbehandelingen kunnen beïnvloeden." De studie loopt in samenwerking met de universitaire ziekenhuizen van Gent en Antwerpen.