...

Een duurzame remissie van een acute lymfatische leukemie (ALL) bij kinderen vergt een onderhoudschemotherapie van ongeveer 2 jaar, waarbij ze onder meer dagelijks 6-mercaptopurine (6MP) per os moeten innemen. Als kinderen dat geneesmiddel niet innemen, lopen ze meer kans om een relaps te ontwikkelen. Een nieuwe studie toont aan dat kinderen en hun ouders vaak zeggen dat ze het geneesmiddel innemen, terwijl ze dan in werkelijkheid niet doen. De studie werd uitgevoerd bij 416 kinderen met een ALL die in een eerste remissie waren en 6MP per os (75 mg/m²) kregen als onderhoudstherapie. De mediane leeftijd bij de start van de studie was 6 jaar (spreiding 2-20 jaar). 36% van de kinderen was blank, 67% was van het mannelijke geslacht, 38,4% had een ALL met een hoog risico en 40,4% leefde de behandeling met 6MP per os niet goed na. De inname van 6MP werd gemeten met een elektronisch pillendoosje, dat telkens als de flacon werd geopend, de datum en het uur registreerde gedurende minstens 4 maanden (28 dagen/maand). Op het einde van de studieperiode werden die gegevens gedownload en daarna vergeleken met wat de patiënten zelf hadden gerapporteerd. 88% van de patiënten/ouders overdreef wat het aantal dagen van inname van 6MP betreft. Risicofactoren voor overrapportering waren vooral een ander ras dan het blanke (latino's, odds ratio [OR] 2,4, p = 0,02; Aziatische patiënten, OR 3,1, p = 0,02; Afro-Amerikaanse patiënten, OR 5,3, p <0,001), het scholingsniveau van de vader (< hoger onderwijs, OR 2,1, p = 0,02) en een slechte therapietrouw ten aanzien van inname van 6MP (OR 8,6, p < 0,0001). 77 van de 98 patiënten (78,6%) die zeiden dat ze meer 6MP hadden ingenomen dan wat ze echt hadden gedaan, waren niet-therapietrouw. Slechts één van de 50 patiënten (2%) die de waarheid spraken, was niet-therapietrouw.