...

Na randomisatie (2:1) werden 196 [66%] patiënten behandeld met olaparib en 99 [34%] met placebo. De gemiddelde totale behandelingsduur was 29,1 maanden voor olaparib en 13,1 maanden voor placebo. De mediane follow-up bedroeg 65,7 maanden (IQR 63,6-69,3) voor olaparib en 64,5 maanden (63,4-68,7) voor placebo. De mediane algemene overleving was 51,7 maanden (95% CI 41,5-59,1) met olaparib en 38,8 maanden (31,4-48,6) met placebo (HR 0,74, 95% CI 0,54-1,00; p=0,054). Een onderbreken van de therapie omwille van behandelingsgerelateerde bijwerkingen was noodzakelijk bij 97 (50%) van de 195 patiënten in de olaparibgroep en 19 (19%) van de 99 patiënten in de placebogroep. Een vermindering van de dosis omwille van behandelingsgerelateerde bijwerkingen diende te worden toegepast bij 54 (28%) van de 195 patiënten in de olaparibgroep en drie (3%) van de 99 patiënten in de placebogroep. Tot stopzetten van de behandeling omwille van behandelingsgerelateerde bijwerkingen diende te worden overgegaan bij 26 (13 %) van de 195 patiënten in de olaparibgroep en 1 (1%) van de 99 patiënten in de placebogroep. De behandelingsgerelateerde bijwerkingen, die het frequentst tot stopzetten van de behandeling aanleiding gaven waren anemie (zeven [4%]), acute myeloïde leukemie (drie [2%]), myelodysplastisch syndroom (twee [1%]), neutropenie (twee [1%]), en trombocytopenie (twee [1%]). Bij de enige patiënt in de placebogroep, waarbij de behandeling diende te worden stopgezet omwille van behandelingsgerelateerde bijwerkingen, was dit te wijten aan trombocytopenie. Behandelingsgerelateerde bijwerkingen met een overlijden tot gevolg traden op bij acht (4%) van de 195 patiënten in de olaparibgroep en drie (3%) van de 99 patiënten in de placebogroep. In de olaparibgroep, werden deze toegeschreven aan myelodysplastisch syndroom (n=3), acute myeloïde leukemie (n=3), maagadenocarcinoma (n=1), en plasmacelmyeloom (n=1). Bij zes (3%) patiënten werd dit beschouwd als de reden van overlijden. In de placebogroep weerhield men acute myeloïde leukemie (n=1), septicemie met myelodysplastisch syndroom (n=1), en ademhalingsproblemen met myelodysplastisch syndroom (n=1) als doodsoorzaak.Alhoewel de statistische significantie niet bereikt werd, heeft de onderhoudsbehandeling met olaparib, toch een klinisch voordeel tot gevolg en gaat bovendien niet gepaard met een belangrijke toename van de bijwerkingen. Poveda, A., Floquet, A., Ledermann, J.A. et all: Olaparib tablets as maintenance therapy in patients with platinum-sensitive relapsed ovarian cancer and a BRCA1/2 mutation (SOLO2/ENGOT-Ov21): a final analysis of a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021. Published online March 18, 2021. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00073-5