...

In deze studie werd de duur van de radiotherapie met gemiddeld 1 week verlengd bij de niet-compliante patiënten in vergelijking met de compliante patiënten. 16% van de niet-compliante patiënten heeft later een recidief van de kanker ontwikkeld. Bij de compliante patiënten was dat maar 7%. De radiotherapie bij hoofd- of halskanker of baarmoederhalskanker verlengen heeft negatieve invloed op de tumorcontrole en de totale overleving a rato van 1% per dag.