...

In de studie werden 934 patiënten in 27 centra in negen landen tussen april 2001 en februari 2010 gerandomiseerd naar chirurgie (mastectomie of borstsparende chirurgie) zonder (n = 469) of met okselklieruitruiming (n = 465). De patiënten hadden een borsttumor waarvan de grootste diameter hoogstens 5 cm bedroeg, en één of meer gemetastaseerde schildwachtklieren ≤ 2 mm zonder extracapsulaire uitbreiding. Na een mediane follow-up van 9,7 jaar (interval tussen kwartielen = 7,8-12,7 jaar) bedroeg de ziektevrije overleving na 10 jaar 76,8% in de groep zonder en 74,9% in de groep met okselklieruitruiming (risicoverhouding [HR] = 0,85, p = 0,24; p = 0,0024 voor non-inferioriteit). De cumulatieve incidentie van aan borstkanker gerelateerde accidenten na tien jaar bedroeg respectievelijk 17,6% en 17,3% (HR = 0,98, p = 0,92). De totale tienjaarsoverleving was respectievelijk 90,8% en 88,2% (HR = 0,78, p = 0,20). Chirurgische complicaties op lange termijn waren lymfoedeem (4% in de groep zonder en 13% in de groep met okselklieruitruiming), een sensibele neuropathie (respectievelijk 13% en 19%) en een motorische neuropathie (respectievelijk 3% en 9%).Galimberti V et al. Axillary dissection versus no axillary dissection in patients with breast cancer and sentinel-node micrometastases (IBCSG 23-01): 10-year follow-up of a randomised, controlled phase 3 trial. The Lancet Oncology Gepubliceerd op 5 september 2018. DOI:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30380-2. https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30380-2/fulltext