...

De studie werd uitgevoerd bij 1.237 vrouwen met een invasieve borstkanker die werden behandeld met taxanen. Door chemotherapie geïnduceerde neurotoxiciteit werd bij inclusie en na zes en 24 maanden geëvalueerd met de FACT-NTX. De patiënten waren gemiddeld 54 jaar oud, 65,6% woog te veel of was zwaarlijvig, 29,9% nam weinig lichaamsbeweging, 57,5% at weinig fruit en groenten en 9,5% heeft antioxidantia gebruikt tijdens de behandeling. Bij multivariate analyse van het risico op perifere neuropathie als gevolg van de chemotherapie werd rekening gehouden met de initiële FACT-NTX, de leeftijd, het ras, het scholingsniveau, het inkomen, het tumorstadium, het aantal positieve lymfeklieren, het gebruikte taxaan, de timing van toediening van het taxaan, de vroegere behandeling en de comorbiditeit. Bij multivariate analyse was een toename van de perifere neuropathie op chemotherapie na 24 maanden waarschijnlijker in geval van overgewicht (OR = 2,37, 95% BI = 1,19-4,88) en obesitas (OR = 3,21, 95% BI = 1,52) dan bij vrouwen met een normaal gewicht en minder waarschijnlijk bij de patiënten die matig of veel lichaamsbeweging namen, na zes maanden (OR = 0,56, 95% BI = 0,34-0,94) en na 24 maanden (OR = 0,43, 95% BI = 0,21-0,87) dan bij de patiënten die maar weinig lichaamsbeweging namen.Als de analyse werd beperkt tot sensorische neuropathie, werd een verslechtering van de symptomen met ≥ 10% na 24 maanden waargenomen bij de patiënten met overgewicht in vergelijking met de patiënten met een normaal gewicht (OR = 2,49, 95% BI = 1,43-4,39). Een toename van de perifere neuropathie als gevolg van de chemotherapie na zes maanden was waarschijnlijker bij de patiënten die antioxidantia hadden ingenomen tijdens de behandeling, dan bij de patiënten die er geen hadden ingenomen (OR = 3,81, 95% BI = 1,82-8,04).Greenlee H et al. BMI, Lifestyle Factors and Taxane-Induced Neuropathy in Breast Cancer Patients: The Pathways Study. JNCI J Natl Cancer Inst (2017) 109 (2): djw206. doi: 10.1093/jnci/djw206