...

Onderzoekers van de Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG) hebben de dossiers vergeleken van 80.000 vrouwen die hadden deelgenomen aan 70 klinische studies en die in een gegeven klinische studie dezelfde behandeling hadden gekregen. Obesitas werd gedefinieerd als een body mass index ≥ 30 kg/m², overgewicht als een body mass index van 25-30 kg/m² en een normaal gewicht als een bmi van 20-25 kg/m². De onderzoekers hebben informatie verzameld over de oestrogeenreceptorstatus van de borstkanker, de menopauzale toestand, recidief van kanker en overlijden. De gegevens werden gecorrigeerd voor de kenmerken van de tumor (grootte van de tumor en klierinvasie) en de behandeling. De effecten van obesitas op de sterfte aan borstkanker bij zwaarlijvige vrouwen werden door middel van multivariate analyse (coxregressieanalyse) vergeleken met die bij vrouwen met een normaal gewicht. Obesitas bleek een belangrijke en onafhankelijke voorspeller te zijn van sterfte aan borstkanker bij de 20.000 premenopauzale vrouwen met een ER-positieve borstkanker ([RR] = 1,34 (95% BI = 1,22-1,47, p < 0,00001). Obesitas had echter maar weinig effect op de sterfte aan borstkanker bij de 40.000 gemenopauzeerde vrouwen met een ER-positieve borstkanker (RR = 1,06; 95% BI = 0,99-1,14) en had geen effect bij de 20.000 vrouwen met een ER-negatieve borstkanker (RR = 1,00, 95% BI = 0,93-1,08). Na tien jaar bedroeg de sterfte aan borstkanker 21,5% bij de zwaarlijvige vrouwen en 16,6% bij de vrouwen met een normaal gewicht, een verschil dus van ongeveer 5%.Pan H, Gray RG, on behalf of the Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group: Effect of obesity in premenopausal ER+ early breast cancer: EBCTCG data on 80.000 patients in 70 trials. ASCO Annual Meeting. Abstract 503. Gepresenteerd op 31 mei 2014.