...

Om de waarde van de PET-CT-scan te verhogen, kunnen we het onderzoek synchroniseren met de ademhalingscyclus (gatingtechniek), wat dan resulteert in een zogeheten 4D-acquisitie, die effectief één dimensie meer heeft dan de klassieke driedimensionale techniek. Niet iedereen is het er echter over eens dat 4D beter is dan 3D. In deze studie bedroeg de diagnostische accuraatheid in geval van letsels die twijfelachtig waren bij 3D, maar meteen als positief werden geklasseerd bij 4D, respectievelijk 85,7 % en 92,8 %. In geval van letsels die bij 4D meteen als negatief werden geïnterpreteerd, was dat respectievelijk 80,5 % en 94,2 %. (referentie: Guerra L et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2012;39:1381)