...

Bij de vooraf geplande interimanalyse (mediane follow-up 9,7 maand [IQR 6,4-12,8]), noteerde men een overlijden bij 156 (43%) van de 361 patiënten in de experimentele groep en 195 (54%) van de 358 patiënten in de controlegroep. De mediane algemene overleving bedroeg 14,1 maand (95% CI 13,2-16,2) in de experimentele groep tegenover 10,7 maand (9,5-12,4) in de controlegroep.Ook de progressievrije overleving en objectieve responsratio verbeterden aanzienlijk in de experimentele groep tegenover de controlegroep. De mediane progressievrije overleving was 6,8 maanden (95% CI 5,6-7,7) in de experimentele groep tegenover 5,0 maand (4,3-5,6) in de controlegroep (HR 0,70 [97,48% CI 0,57-0,86]; p=0,00012). Een objectieve respons werd waargenomen bij 136 (37,7% [95% CI: 32,7-42,9]) van de 361 patiënten in de experimentele groep tegenover 90 (25,1% [20,7-30,0]) van de 358 patiënten in de controlegroep (p=0,00030). Na een mediane follow-up van 13,2 maand (IQR 6,4-17,0) bedroeg de mediane algemene overleving 15,6 maanden (95% CI 13,9-20,0) in de experimentele groep en 10,9 maand (9,5-12,6) in de controlegroep (HR 0,66; 95% CI 0,55-0,80). De 12-maand algemene overleving bedroeg 63% in de experimentele groep tegenover 47% in de controlegroep. De mediane progressievrije overleving bedroeg 6,7 maand (95% CI 5,6-7,8) in de experimentele groep tegenover 5,0 maand (4,3-5,6) in de controlegroep. De meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 3-4 waren neutropenie (bij 24 [7%] patiënten in de experimentele groep tegenover 32 [9%] in de controlegroep), anemie (21 [6%] tegenover 50 [14%]), diarree (14 [4%] tegenover twee [1%]), verhoogde lipasen (22 [6%] tegenover drie [1%]), en asthenie (drie [1%] tegenover acht [2%]). Ernstige behandelingsgerelateerde bijwerkingen van eender welke graad traden op bij 106 (30%) patiënten in de experimentele groep en 62 (18%) in de controlegroep. Zeven (2%) overlijdens in de experimentele groep (acute nierinsufficiëntie, diarree, hepatotoxiciteit, hepatitis, pneumonitis, sepsis met acute nierinsufficiëntie en trombocytopenie; telkens bij een patiënt) en zes (2%) overlijdens in de controle groep (anemie, febriele neutropenie, pancytopenie, pulmonaire sepsis, longfalen, en sepsis; telkens bij een patiënt) waren behandelingsgerelateerd.Paz-Ares,L., Ciuleanu,T-E., Cobo ,M.et all: First-line nivolumab plus ipilimumab combined with two cycles of chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer (CheckMate 9LA): an international, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021; 22: 198-211. Published Online January 18, 2021. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30641-0.