...

De analyse werd uitgevoerd bij 10.593 patiënten met een NSCLC en 1.510 patiënten met een SCLC. Het percentage niet-rokers dat een behandeling heeft gekregen wegens een NSCLC is gestegen van 8,0% tussen 1990 en 1995 tot 14,9% tussen 2011 en 2013 (p < 0,001). Dat was ook zo bij een multivariate analyse met correctie voor het geslacht, het stadium op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld, en het ras/etnische herkomst. Niet-rokers met een NSCLC waren vaker vrouwen dan mannen (17,5% vs. 6,9%, p < 0,001), het percentage niet-rokende vrouwen met een NSCLC is gestegen van 10,2% tot 22,1% (p < 0,001). Het percentage niet-rokende mannen met een NSCLC is tijdens de studieperiode gestegen van 6,6% tot 8,9% (p = 0,006). Er werd geen significante stijging van het percentage niet-rokers met een SCLC waargenomen (van 1,5% in 1990-1995 tot 2,5% in 2011-2013, p = 0,36) en evenmin van het percentage niet-rokers met een spinocellulair NSCLC.Pelosof L et al. Proportion of Never-Smoker Non-Small Cell Lung Cancer Patients at Three Diverse Institutions. J Natl Cancer Inst (2017) 109 (7): djw295.DOI: https://doi.org/10.1093/jnci/djw295https://academic.oup.com/jnci/article-abstract/109/7/djw295/2962336/Proportion-of-Never-Smoker-Non-Small-Cell-Lung?redirectedFrom=fulltext