...

De onderzoekers hebben 826 patiënten uit de CALGB 89803-studie (Alliance) gevolgd gedurende een mediane periode van 6,5 jaar na chirurgie en chemotherapie. De ziektevrije overleving was 42% hoger bij de patiënten die regelmatig noten aten (minstens twee porties van 1 ounce of 28 gram per week). 1 De totale overleving was 57% beter.Bij grondigere analyse van de patiënten werd vastgesteld dat de ziektevrije overleving 46% hoger was in de subgroep van patiënten die noten (echte schaalvruchten zoals amandelnoten, walnoten, hazelnoten, cashewnoten en pecannoten) aten in plaats van pindanootjes. Die laatste behoren immers tot de familie van de peulvruchten.De resultaten stroken met de bevindingen van meerdere andere observationele studies, die aantonen dat meer lichaamsbeweging nemen, het gewicht op peil houden en een geringere consumptie van suiker en suikerhoudende dranken de prognose bij colonkanker verbeteren. Kortom, deze studies wijzen erop dat voedingsfactoren en de levenswijze de overleving kunnen verbeteren bij patiënten met colonkanker.De onderzoekers 1,2 voegen er nog aan toe dat volgens hun studie bepaalde biologische mechanismen de ziekte verergeren, niet alleen bij colonkanker, maar ook bij chronische aandoeningen zoals type 2-diabetes. Vroegere studies hadden al aangetoond dat noten de insulineresistentie verminderen en nog andere gunstige effecten hebben op de gezondheid. De studies bevestigen de hypothese die stelt dat factoren die de insulineresistentie verminderen, zoals het eten van noten, de prognose bij colonkanker lijken te verbeteren. Waarom dat zo is, weten we nog niet. Consumptie van noten zou ook het hongergevoel verminderen met minder inname van koolhydraten en andere voedingsmiddelen die minder goed zijn voor de gezondheid.Sommige patiënten mogen geen noten eten omdat die te veel vetten zouden bevatten. Een portie van 1 ounce (ongeveer 24 amandelnoten) bevat ongeveer 200 kcal, waarvan slechts 14 gram vetten. Maar wat pas echt interessant is, is dat volgens deze studie en de wetenschappelijke literatuur in het algemeen mensen die regelmatig noten eten, eerder slanker zijn.Het is ook bewezen dat koffie drinken het relapspercentage en de sterfte bij patiënten met colonkanker verlaagt. 3 De auteurs van de studie 1,2 stellen dan ook voor om patiënten de volgende adviezen te geven: "In de eerste plaats obesitas vermijden, regelmatig lichaamsbeweging nemen, niet te veel koolhydraten eten en vervolgens aanbevelingen geven over dingen zoals koffie en noten. En als de patiënten graag koffie drinken of noten eten, des te beter."Conclusie van het onderzoek: "We proberen te doorgronden waarom voeding en levenswijze invloed hebben bij patiënten met colonkanker, en we doen dat op dezelfde manier als in de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen.".