...

Uit die enquête bleek immers dat de meerderheid van de rokers wel wil stoppen met roken maar uitstelgedrag vertoont. Om die groep sneller te kunnen overhalen tot een rookstop, zijn nieuwe maatregelen nodig. 1 op 5 rokers (20%) gaf ook aan dat spontaan doktersadvies hen mogelijk zou kunnen motiveren om te stoppen met roken. Helaas kregen slechts 29% van de rokers zo'n spontaan rookstopadvies van hun huisarts. Hier ligt volgens Stichting tegen Kanker dus potentieel voor verbetering.Maar extra inzetten op stoppen met roken kost ook extra geld. Volgens Suzanne Gabriëls, expert tabakspreventie bij Stichting tegen Kanker zou een interregionaal akkoord tussen de deelstaten, bevoegd voor rookstopbegeleiding, een mogelijke oplossing kunnen zijn waarbij die regio's onderling afspreken hoe ze elk op hun manier extra rookstopzorg kunnen organiseren. Om het nodige geld op te hoesten, zou men de tabaksproducenten aan een nieuwe heffing moeten onderwerpen, stelt Stichting tegen Kanker voor.