...

Op de sessie waarop die nomogrammen werden gepresenteerd, hadden de twee voorzitters van de sessie niets dan lof voor de geleverde inspanning. De nomogrammen werden opgesteld op basis van de gegevens van 5.823 consecutieve patiënten bij wie een radicale prostatectomie werd uitgevoerd (mediane follow-up 45,6 maanden) in 12 ziekenhuizen verspreid over heel België. Op grond van pretherapeutische gegevens (PSA, klinisch stadium en Gleasonscore) werden nomogrammen opgesteld om extracapsulaire uitbreiding, invasie van de zaadblaasjes en klierinvasie te voorspellen met een precisie van respectievelijk 64,8%, 78,5% en 77,4%. Op grond van postoperatieve gegevens (PSA, klinisch stadium, Gleasonscore, positieve resectieranden en de aanvullende behandeling (radiotherapie of hormoontherapie)) werden nomogrammen opgesteld die de waarschijnlijkheid van overleving zonder biologisch recidief na 5 en 10 jaar voorspellen met een precisie van meer dan 70%. De zeer hoge precisie van de informatie die de nomogrammen leveren, is ontegensprekelijk te danken aan het feit dat de onderzoekers zijn uitgegaan van een homogene populatie in termen van patiënten, aandoening en therapeutisch beleid.L Tosco et al. Country-specific, externally validated pre and post-treatment prostate cancer nomograms for the prediction of pathological stage and biochemical recurrence-free survival. Abstract #170