...

Een Canadese, prospectieve studie bij vrouwen die tussen 1989 en 1996 werden geopereerd wegens een borstkanker stadium I tot III, heeft de levenskwaliteit van die vrouwen op lange termijn onderzocht. De patiënten werden vergeleken met vrouwen bij wie een screeningsmammografie werd uitgevoerd. De levenskwaliteit werd met verschillende vragenlijsten geëvalueerd. 285 patiënten werden op lange termijn (gemiddeld 12,5 jaar) gevolgd. 161 hebben alle vragenlijsten ingevuld. De meest gebruikte chemotherapie was een combinatie van cyclofosfamide, methotrexaat en 5-fluoro-uracil. De levenskwaliteit was beter na één jaar en verbeterde verder tijdens de daarop volgende jaren. De levenskwaliteit was al met al vergelijkbaar met die van de controlevrouwen behalve op twee domeinen: cognitie en financiële problemen.