...

De CheckMate 026-studie is een internationale, gerandomiseerde, open fase III-studie bij 541 patiënten met een gevorderd NSCLC met een PD-L1-expressie ≥ 1%. De patiënten werden tussen maart 2014 en april 2015 gerandomiseerd naar nivolumab 3 mg/kg om de twee weken (n = 271) of chemotherapie op basis van een platinaverbinding (naar keuze van de onderzoeker) om de drie weken gedurende vier tot zes cycli (n = 270). 77% van de patiënten in de nivolumabgroep en 78% van de patiënten in de chemotherapiegroep hadden een tumor met een PD-L1-expressie ≥ 5%. De mediane follow-up was 13,5 maanden. De mediane follow-up voor bepaling van de totale overleving was 13,7 maanden. Bij de 423 patiënten met een tumor met een PD-L1-expressie ≥ 5% was de mediane progressievrije overleving 4,2 maanden in de nivolumabgroep en 5,9 maanden in de chemotherapiegroep (HR 1,15, p = 0,25). De mediane totale overleving was respectievelijk 14,4 en 13,2 maanden (HR = 1,02, 95% BI 0,80-1,30). Na tumorprogressie hebben 128 patiënten van de chemotherapiegroep (60%) nivolumab gekregen. Het responspercentage was respectievelijk 26% en 33%. Respectievelijk 27% en 10% van de patiënten vertoonden een progressieve ziekte als beste respons. De mediane duur van de respons was respectievelijk 12,1 en 5,7 maanden.Carbone DP et al. First-Line Nivolumab in Stage IV or Recurrent Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2017; 376:2415-2426. DOI: 10.1056/NEJMoa1613493. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1613493