• Een Belgische studie is verkozen tot een van de drie e-best posters (gelukwensen voor Tessa De Vrieze et al. P272). Het betreft een gerandomiseerde, gecontroleerde studie uitgevoerd in vijf Belgische ziekenhuizen bij 194 patiënten met unilateraal lymfoedeem als gevolg van borstkanker. Volgens die studie is noch een klassieke manuele lymfedrainage noch lymfedrainage op geleide van een fluoroscopie significant beter dan de klassieke behandeling (educatie, huidzorg, oefeningen en compressie) + placebodrainage.
  • Tussen 2021 en 2023 zijn de meningen over een neoadjuvante behandeling met carboplatine bij drievoudig negatieve borstkanker duidelijk geëvolueerd: 39% gunstig advies in 2021 en 72% in 2023. Dat zal zeker terug te vinden zijn in de consensus, die in 2023 zal worden gepubliceerd.
  • Een Zweedse poster (J Heiman et al. P277) beschrijft het effect van een adjuvante chemotherapie op het aantal dagen arbeidsongeschiktheid tijdens het eerste jaar na chirurgie: 320 dagen in geval van chemotherapie en 42 zonder chemotherapie. Andere voorspellers waren een voorgeschiedenis van geestelijke gezondheidsproblemen en een initieel geringe levenskwaliteit. Een korte interventie om lichaamsbeweging te bevorderen had geen duidelijke invloed.
  • Tijdens een sessie over strategieën om de sterfte aan borstkanker te verlagen werd de volgende uitspraak, toegeschreven aan Catherine Duggan, aangehaald: "Het punt is niet: mammografie of niet. Het punt is borstkanker in stadium I of II diagnosticeren om de sterfte te verlagen."
  • Een dia getoond tijdens de Umberto Veronesi Award Lecture 2023. "Sommige landen zijn zo arm dat borstkanker voor hen geen significant probleem is. Vraag: hoe laag moet het inkomen van een land zijn en welke andere problemen moeten er zijn, om te kunnen stellen dat programma's gericht op de gezondheid van de borsten geen zin meer hebben."
  • Het antwoord van Fatima Cordosa op de vraag: "Wie vindt baat bij een adjuvante hormoontherapie?" "Nagenoeg alle patiënten met een hormoonreceptorpositieve borstkanker in een vroeg stadium. In de meeste gevallen helt de balans tussen voordelen en bijwerkingen over naar behandeling als je de hormoontherapie kiest die de patiënte het best verdraagt."
  • Een goede vraag van Walter P Weber, die vaststelt dat alsmaar minder vaak een okselklierdissectie wordt uitgevoerd. Als studies met minder okselklierdissectie positief blijken te zijn, zullen we dan de komende tien jaar nog voldoende getrainde chirurgen hebben die lymfekliermetastasen drastisch kunnen verminderen?