...

Het IKBKE-kinase, dat wordt geïnduceerd door kankerverwekkende stoffen in tabak en dat de immuunrespons regelt, zou inderdaad een nieuw aangrijpingspunt kunnen zijn.Het IKBKE-gen maakt deel uit van een familie van gencomplexen, die de cellulaire ontsteking verhogen. Bij borst- en prostaatkanker werd al een verhoogde expressie van dat gen aangetoond, maar er was nog nooit een verband aangetoond met kankerverwekkende stoffen zoals tabaksrook. . (referentie: Guo J et al. Oncogene. 2013;32:151)