Fase 2-studies hebben aangetoond dat de combinatie ramucirumab (RAM) en docetaxel (DOC) de mediane progressievrije overleving bij patiënten met een urotheliale kanker significant verbetert in vergelijking met docetaxel alleen: respectievelijk 5,4 en 2,8 maanden. Het gaat dus om een daling van het risico op tumorprogressie met 61% (HR = 0,389; 95% BI = 0,235-0.643; p = 0,0002). De bijwerkingen kunnen vlot worden opgevangen.

Naar de volgende fase

De RANGE-studie is een gerandomiseerde fase 3-studie bij patiënten met dezelfde pathologische en klinische kenmerken als de patiënten in de vorige studies. Boven op de behandeling mochten de patiënten ook een behandeling met een checkpointremmer krijgen.

De 530 patiënten werden in een 1-1-verhouding gerandomiseerd naar DOC 75 mg/m² + RAM 10 mg/kg of DOC 75 mg/m² + placebo op dag 1 van een cyclus van 21 dagen tot optreden van tumorprogressie, overlijden of stopzetting van de behandeling wegens ondraaglijke bijwerkingen. Het primaire eindpunt was de PFS, die door de onderzoekers bij de eerste 437 gerandomiseerde patiënten werd geëvalueerd volgens het principe van intentie tot behandelen (ITT). Secundaire eindpunten waren de totale overleving, het percentage objectieve respons, de veiligheid en de levenskwaliteit. Om de zes weken werd een radiografische evaluatie uitgevoerd.

Effectiever

Van de 530 patiënten werden er 263 behandeld met RAM + DOC. De PFS was significant langer bij de patiënten die de combinatietherapie kregen, dan bij de patiënten die alleen DOC kregen. De mediane PFS was respectievelijk 4,1 en 2,8 maanden, dus een daling van het risico op tumorprogressie met ongeveer 25% (HR = 0,757; 95% BI = 0,607-0,943; p = 0,0118). Bij blinde analyse door een centraal comité waren de resultaten nog beter: daling van het risico op tumorprogressie met 33% (HR = 0,672; 95% BI = 0,536-0,842; p = 0,0005). Het responspercentage bij de eerste 437 patiënten was 24,5% in de RAM + DOC-groep (4,2% complete remissie) en 14% in de DOC-groep (1,4% complete remissie). Er waren nog niet genoeg gegevens om de totale overleving te berekenen.

De levenskwaliteit van de patiënten werd geëvalueerd met de EORTC QLQ-C30-schaal en de EQ-5D-5L-schaal. De levenskwaliteit tijdens de acht behandelingscycli was vergelijkbaar in de twee groepen. Volgens de auteurs is die combinatie dus een nieuwe therapeutische optie bij patiënten met een gevorderde urotheliale kanker die niet reageert op een platinaverbinding. Experts zijn evenwel de mening toegedaan dat het beter is om nog even te wachten tot de resultaten over de totale overleving bekend zijn. Het is in het verleden immers nog gebeurd dat een bepaalde combinatie (bijv. chemotherapie + angiogeneseremmer) een betere PFS gaf, maar zonder verbetering van de totale overleving. De tweedelijnstherapie bestaat nog altijd in checkpointremmers, ook al heeft ramucirumab een reële impact op de tumor, zoals de RANGE-studie aantoont.

D.P. Petrylak DP et al. RANGE: A randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study of docetaxel (DOC) with or without ramucirumab (RAM) in platinum-refractory advanced or metastatic urothelial carcinoma. ESMO 2017 Abstract#LBA4_PR.

Fase 2-studies hebben aangetoond dat de combinatie ramucirumab (RAM) en docetaxel (DOC) de mediane progressievrije overleving bij patiënten met een urotheliale kanker significant verbetert in vergelijking met docetaxel alleen: respectievelijk 5,4 en 2,8 maanden. Het gaat dus om een daling van het risico op tumorprogressie met 61% (HR = 0,389; 95% BI = 0,235-0.643; p = 0,0002). De bijwerkingen kunnen vlot worden opgevangen.Naar de volgende faseDe RANGE-studie is een gerandomiseerde fase 3-studie bij patiënten met dezelfde pathologische en klinische kenmerken als de patiënten in de vorige studies. Boven op de behandeling mochten de patiënten ook een behandeling met een checkpointremmer krijgen.De 530 patiënten werden in een 1-1-verhouding gerandomiseerd naar DOC 75 mg/m² + RAM 10 mg/kg of DOC 75 mg/m² + placebo op dag 1 van een cyclus van 21 dagen tot optreden van tumorprogressie, overlijden of stopzetting van de behandeling wegens ondraaglijke bijwerkingen. Het primaire eindpunt was de PFS, die door de onderzoekers bij de eerste 437 gerandomiseerde patiënten werd geëvalueerd volgens het principe van intentie tot behandelen (ITT). Secundaire eindpunten waren de totale overleving, het percentage objectieve respons, de veiligheid en de levenskwaliteit. Om de zes weken werd een radiografische evaluatie uitgevoerd.EffectieverVan de 530 patiënten werden er 263 behandeld met RAM + DOC. De PFS was significant langer bij de patiënten die de combinatietherapie kregen, dan bij de patiënten die alleen DOC kregen. De mediane PFS was respectievelijk 4,1 en 2,8 maanden, dus een daling van het risico op tumorprogressie met ongeveer 25% (HR = 0,757; 95% BI = 0,607-0,943; p = 0,0118). Bij blinde analyse door een centraal comité waren de resultaten nog beter: daling van het risico op tumorprogressie met 33% (HR = 0,672; 95% BI = 0,536-0,842; p = 0,0005). Het responspercentage bij de eerste 437 patiënten was 24,5% in de RAM + DOC-groep (4,2% complete remissie) en 14% in de DOC-groep (1,4% complete remissie). Er waren nog niet genoeg gegevens om de totale overleving te berekenen. De levenskwaliteit van de patiënten werd geëvalueerd met de EORTC QLQ-C30-schaal en de EQ-5D-5L-schaal. De levenskwaliteit tijdens de acht behandelingscycli was vergelijkbaar in de twee groepen. Volgens de auteurs is die combinatie dus een nieuwe therapeutische optie bij patiënten met een gevorderde urotheliale kanker die niet reageert op een platinaverbinding. Experts zijn evenwel de mening toegedaan dat het beter is om nog even te wachten tot de resultaten over de totale overleving bekend zijn. Het is in het verleden immers nog gebeurd dat een bepaalde combinatie (bijv. chemotherapie + angiogeneseremmer) een betere PFS gaf, maar zonder verbetering van de totale overleving. De tweedelijnstherapie bestaat nog altijd in checkpointremmers, ook al heeft ramucirumab een reële impact op de tumor, zoals de RANGE-studie aantoont.D.P. Petrylak DP et al. RANGE: A randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study of docetaxel (DOC) with or without ramucirumab (RAM) in platinum-refractory advanced or metastatic urothelial carcinoma. ESMO 2017 Abstract#LBA4_PR.