...

Nieuwe behandeling voor gynaecologische kankerNiraparib (Zejula® van GlaxoSmithKline Pharmaceuticals), tot voor kort enkel te verkrijgen in het kader van een 'compassionate use'-programma, wordt nu terugbetaald. Het is een PARP-remmer, die geïndiceerd is als onderhoudstherapie bij volwassen patiënten met een gevorderde, hooggradige kanker van het epitheel van de ovaria of de eileiders of een primair peritoneaal carcinoom met of zonder mutatie van de BRCA1/2-genen waarbij een partiële of complete respons is verkregen met een eerstelijnschemotherapie met een platinaverbinding. Zejula ® is te verkrijgen als capsules van 100 mg. Nieuwe behandeling voor NSCLCEntrectinib (Rozlytrek® van Roche) dat tot nog toe enkel te verkrijgen was in het kader van een 'compassionate use'-programma, wordt nu terugbetaald. Het is een krachtige ROS1-tyrosinekinaseremmer, die geïndiceerd is bij de behandeling van volwassenen met een gevorderde of gemetastaseerde ROS1-positieve niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met hersenmetastasen die nog geen behandeling met een ROS1-remmer hebben gekregen. Ter info, die mutatie komt voor in 1-2% van de gevallen van NSCLC. Rozlytrek ® is te verkrijgen als capsules van 100 mg of 200 mg.Nieuwe behandeling voor het basaalcelcarcinoomSonidegib (Odomzo ® van Sun Pharmaceuticals) wordt nu terugbetaald. Sonidegib remt de hedgehogsignalisatieweg en kan worden gebruikt bij de behandeling van een plaatselijk gevorderd basaalcelcarcinoom als chirurgie en radiotherapie niet geschikt zijn. Het is een 'me too'-geneesmiddel van vismodegib. Net zoals vismodegib is sonidegib zeer teratogeen. Odomzo® is te verkrijgen in capsules van 200 mg. Generische geneesmiddelenEr zijn generische geneesmiddelen van drie kankermedicijnen goedgekeurd. Ze zijn te verkrijgen in verschillende doseringen:Bronnen: Riziv + BCFI + FAGG + EMA