...

Nieuw geneesmiddel tegen gevorderde borstkankerTalazoparib (Talzenna®) wordt nu terugbetaald. Talazoparib is een orale remmer van de PARP-enzymen (proteïnekinasen) en is in monotherapie geïndiceerd bij de behandeling van patiënten met een gevorderde HER2- borstkanker met kiemcelmutaties van BRCA 1/2, die al chemotherapie hebben gekregen of niet in aanmerking komen voor chemotherapie. Ter herinnering, kiemcelmutaties zijn overerfbaar in tegenstelling tot somatische mutaties. Talzenna® is te verkrijgen in de vorm van capsules van 0,25 mg of 1 mg. Nieuwe generische geneesmiddelenDe volgende generische geneesmiddelen worden nu terugbetaald:Bronnen: Riziv + BCFP + FAGG + EMA