...

De specialiteit op basis van ramucirumab komt voor vergoeding in aanmerking indien ze wordt toegediend in combinatie met erlotinib voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met een niet-kleincellig, lokaal gevorderd of gemetastaseerd longcarcinoom met EGFR (epidermale groeifactor receptor) exon 19-deletie of een EGFR exon 21 L858R-mutatie. Deze terugbetaling is gebaseerd op de resultaten van de RELAY-studie: een gerandomiseerd, dubbelblind en multicentrisch fase III-onderzoek. In de RELAY-studie (n=449), vertoonden de geavanceerde EGFRm NSCLC-patiënten behandeld met Cyramza®+ erlotinib onder meer een significante verbetering van de progressievrije overleving (mPFS), wanneer vergeleken met patiënten die enkel erlotinib toegediend kregen: een mPFS van 19,4 vs. 12,4 maanden werd respectievelijk gerapporteerd (HR 0,59 ; p<0,0001). Een PFS-voordeel met Cyramza®+ erlotinib werd in alle subgroepen waargenomen.1De aanbevolen dosis van Cyramza® (ramucirumab) is 10 mg/kg elke twee weken, intraveneus toegediend. Cyramza®, met of zonder paclitaxel, wordt sinds 2017 al terugbetaald voor de behandeling van volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of met gevorderd adenocarcinoom van de gastro-oesophageale junctie, die progressie vertoonde na chemotherapie op basis van platinezouten en fluoropyrimidine.