...

De dienst Radiotherapie van het UZ Brussel was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het ExacTrac Dynamic-systeem van Brainlab en was het eerste centrum wereldwijd dat het systeem in februari 2022 in klinisch gebruik nam. Inmiddels wordt het ook geïnstalleerd in het ASZ Aalst, waar het UZ Brussel instaat voor de radiotherapie. ExacTrac Dynamic stuurt de positie van de patiënt op de behandelingstafel automatisch bij en monitort de diepte van de ademhaling continu met het oog op een meer precieze bestraling van de tumor en minder impact voor de omliggende weefsels.Nieuwe technologie vermindert hartschadeNa wegnemen van een borsttumor krijgen borstkankerpatiënten meestal aanvullende radiotherapie. Radiotherapie is noodzakelijk omdat dit het risico op herval vermindert en de overlevingskansen verbetert. Eén van de meest gevreesde neveneffecten van radiotherapie op lange termijn is het toegenomen risico op hartziekte of op kransslagaderaandoeningen. Een risico dat vooral voorkomt bij de bestraling van patiënten met een tumor in de linkerborst.Prof.Mark De Ridder, diensthoofd Radiotherapie: "De bestraling van het hart kan verminderd worden door de patiënten te behandelen tijdens een diepe inademing. Wanneer een patiënt diep inademt, neemt de afstand tussen het hart en de borst toe, waardoor de bestraling van het hart en dus ook het risico op schade aan het hart vermindert. Patiënten worden behandeld gedurende een 5-tal adempauzes van 25 seconden. Hierbij is het cruciaal om de positie van de patiënt op de behandelingstafel en de diepte van de ademhaling constant te monitoren en zo nodig bij te sturen. Het nieuwe ExacTrac Dynamic-systeem laat toe om dit heel nauwkeurig en patiëntvriendelijk te doen."Automatische monitoring en bijsturing van de positieDe permanente monitoring en opvolging gebeurt door een combinatie van oppervlakte- en infraroodscanning. De patiënt wordt automatisch op de tafel gepositioneerd op basis van optische beelden van huid en temperatuurverschillen binnen zijn lichaam. Hierdoor kunnen we patiënten behandelen zonder tattoos of huidmarkeringen. Dit vermindert de emotionele belasting en het mogelijk gevoel van stigmatisering. Prof. Thierry Gevaert, adjunct-diensthoofd Radiotherapie: "Daarenboven laat dit positioneringssysteem toe om na te gaan of de patiënt een correcte diepe inademing aanhoudt tijdens de bestraling. De huid- en infraroodscanning wordt hiervoor op regelmatige tijdstippen vergeleken met RX-beelden. De patiënten krijgen bovendien zelf audiovisuele feedback over hun positie tijdens de bestraling. Ze kunnen hun ademhaling volgen op een scherm en indien nodig wat dieper of minder diep inademen. Daarnaast is er rechtstreekse coaching door het radiotherapieteam. Patiënten worden zo nauw betrokken tijdens het bestralingsproces en voelen zich dus comfortabeler."Verder onderzoek naar longkankerHet UZ Brussel en Brainlab zijn momenteel aan het onderzoeken hoe het ExacTrac Dynamic-systeem ook de behandeling van longkanker kan verbeteren. Kleine longtumoren kunnen succesvol behandeld worden hetzij door een heelkundige resectie, hetzij door stereotactische radiotherapie. Dit betekent dat de tumor in 3 à 4 fracties met hogeprecisiestralen gebombardeerd wordt. ExacTrac Dynamic kan binnenkort gebruikt worden om de ligging van de longtumor tijdens de bestraling continu te volgen.