...

Bij 2.529 patiënten van het SEER-register (Surveillance, Epidemiology, and End Results) en 1.143 patiënten van een multicentrische reeks werd een stadiëring uitgevoerd volgens het systeem van de ENETS en dat van het AJCC. Op grond van die gegevens werd een gewijzigd stadiëringssysteem ontwikkeld: behoud van de definities van T, N en M van de ENETS en aanpassing van het begrip van stadia zoals voorgesteld door het AJCC. Stadium IV is hetzelfde gebleven en wordt gedefinieerd als een ziekte met metastasen op afstand. Gewijzigde stadiëring: stadium IA = T1, N0, M0; stadium IB = T2, N0, M0; stadium IIA = T3, N0, M0; stadium IIB = T1-3, N1, M0; stadium III = T4, alle N, M0; en stadium IV = alle T, alle N, M1. Luo G et al. Modified Staging Classification for Pancreatic Neuroendocrine Tumors on the Basis of the American Joint Committee on Cancer and European Neuroendocrine Tumor Society Systems JCO 2016; Online gepubliceerd voor de papieren versie op 19 september 2016, doi: 10.1200/JCO.2016.67.8193