...

Die nieuwe richtlijnen betreffen het type katheter dat moet worden gebruikt, de plaats van insertie, de plaatsing en ook de preventie en de behandeling van de belangrijkste twee complicaties van een centrale veneuze katheter, namelijk infectie en trombose.Hier klikken om er meer over te lezen.