...

Auteurs uit Oostenrijk hebben de prognostische waarde van de verhouding plaatjes/lymfocyten (P/L) bij colonkanker onderzocht. Ze hebben daarvoor een retrospectieve studie uitgevoerd bij 372 patiënten die een operatie hadden ondergaan wegens stadium II- of stadium III-colonkanker (217 mannen) en die gedurende tien jaar werden gevolgd: klinisch, laboratoriumonderzoeken (bepaling van ACE en CA 19.9), radiologisch (RX thorax en CT-scan van de lever) en een coloscopie om de twee jaar. Bij alle patiënten werd de P-L-verhouding bepaald. Het primaire eindpunt was de tijd tot optreden van recidief. Het secundaire eindpunt was de totale overleving. De gemiddelde follow-up bedroeg zes jaar. De mediane P-L-verhouding was 211, maar statistici hebben twee spilcijfers vastgesteld: 176 voor de tijd tot recidief en 225 voor de totale overleving. De meeste patiënten (154) vertoonden een kanker van het sigmoïd of het rectosigmoïd. Een P-L-verhouding > 176 werd vaker teruggevonden bij vrouwen en bij patiënten met een grotere tumor. Tijdens de follow-up werden 94 recidieven (25%) gediagnosticeerd en zijn 72 patiënten overleden (19,4%). De frequentie van recidief bedroeg 19,4% bij de patiënten met een P-L-verhouding < 176 en 29,5% bij de patiënten met een P-L-verhouding > 176. De sterfte bedroeg 21,4% bij de patiënten met een P-L-verhouding < 225 en 30,5% bij de patiënten met een P-L-verhouding hoger dan 225. Bij de patiënten met een hoge P-L-verhouding is het recidief opgetreden na gemiddeld 116 maanden; bij de patiënten met een lage P-L-verhouding was dat 132 maanden. De totale overleving was 15 maanden langer bij een P-L-verhouding < 225.