In die studie werden 112 patiënten behandeld met brigatinib 90 mg/d en 110 patiënten met 90 mg/d gedurende een week en daarna 180 mg/d. Op ASCO 2018 werd een update gepresenteerd van de gegevens over de werkzaamheid en de veiligheid evenals een explorerende analyse uitgevoerd van de invloed van hersenmetastasen bij inclusie in de studie op het totale responspercentage en het percentage respons van de hersenmetastasen. Daarvoor werden patiënten bij inclusie in de studie in twee groepen ingedeeld naargelang ze al dan niet hersenmetastasen vertoonden. 81 patiënten (71%) van de eerste groep en 74 patiënten (67%) van de tweede groep vertoonden hersenmetastasen bij inclusie in de studie.

De resultaten bleken beter te zijn met brigatinib 180 mg/d dan met brigatinib 90 mg/d:

- responspercentage: 56% versus 46%,

- percentage respons van de hersenmetastasen: 67% versus 50%,

- mediane duur van de intracraniale respons: 16,6 maanden versus 9,4 maanden,

- mediane progressievrije overleving: 16,7 maanden versus 9,2 maanden,

- mediane overleving zonder intracraniale progressie: 18,4 maanden versus 12,8 maanden,

- totale overleving: 34,1 maanden versus 29,5 maanden.

Het totale aantal bijwerkingen was wat hoger met 180 mg/d, maar er was geen verschil in het aantal graad ≥ 3-bijwerkingen met uitzondering van de stijging van het creatinekinasegehalte (13% versus 4% met 90 mg/d). In de studie werden de bekende bijwerkingen van brigatinib waargenomen. De meeste konden worden opgevangen door de dosering te verlagen of de behandeling tijdelijk te onderbreken. Volgens de explorerende analyse was het percentage intracraniale respons bij de patiënten met hersenmetastasen vrij vergelijkbaar met het percentage extracraniale respons en had de aan- of afwezigheid van hersenmetastasen bij inclusie geen duidelijk effect op het totale responspercentage.

Dat alles wijst er dus op dat brigatinib doeltreffend is bij patiënten met een ALK+ niet-kleincellige longkanker. Opvallend is vooral de indrukwekkende verbetering van de prognose wat de hersenmetastasen betreft, in vergelijking met de historische cijfers, te oordelen naar het hoge percentage intracraniale respons en de overleving zonder intracraniale progressie in de groep die gedurende een week werd behandeld met brigatinib 90 mg/d en daarna met 180 mg/d.

Mediforum

In die studie werden 112 patiënten behandeld met brigatinib 90 mg/d en 110 patiënten met 90 mg/d gedurende een week en daarna 180 mg/d. Op ASCO 2018 werd een update gepresenteerd van de gegevens over de werkzaamheid en de veiligheid evenals een explorerende analyse uitgevoerd van de invloed van hersenmetastasen bij inclusie in de studie op het totale responspercentage en het percentage respons van de hersenmetastasen. Daarvoor werden patiënten bij inclusie in de studie in twee groepen ingedeeld naargelang ze al dan niet hersenmetastasen vertoonden. 81 patiënten (71%) van de eerste groep en 74 patiënten (67%) van de tweede groep vertoonden hersenmetastasen bij inclusie in de studie.De resultaten bleken beter te zijn met brigatinib 180 mg/d dan met brigatinib 90 mg/d:- responspercentage: 56% versus 46%,- percentage respons van de hersenmetastasen: 67% versus 50%,- mediane duur van de intracraniale respons: 16,6 maanden versus 9,4 maanden,- mediane progressievrije overleving: 16,7 maanden versus 9,2 maanden,- mediane overleving zonder intracraniale progressie: 18,4 maanden versus 12,8 maanden,- totale overleving: 34,1 maanden versus 29,5 maanden.Het totale aantal bijwerkingen was wat hoger met 180 mg/d, maar er was geen verschil in het aantal graad ≥ 3-bijwerkingen met uitzondering van de stijging van het creatinekinasegehalte (13% versus 4% met 90 mg/d). In de studie werden de bekende bijwerkingen van brigatinib waargenomen. De meeste konden worden opgevangen door de dosering te verlagen of de behandeling tijdelijk te onderbreken. Volgens de explorerende analyse was het percentage intracraniale respons bij de patiënten met hersenmetastasen vrij vergelijkbaar met het percentage extracraniale respons en had de aan- of afwezigheid van hersenmetastasen bij inclusie geen duidelijk effect op het totale responspercentage.Dat alles wijst er dus op dat brigatinib doeltreffend is bij patiënten met een ALK+ niet-kleincellige longkanker. Opvallend is vooral de indrukwekkende verbetering van de prognose wat de hersenmetastasen betreft, in vergelijking met de historische cijfers, te oordelen naar het hoge percentage intracraniale respons en de overleving zonder intracraniale progressie in de groep die gedurende een week werd behandeld met brigatinib 90 mg/d en daarna met 180 mg/d.Mediforum