...

NSCLC is het meest voorkomende type longkanker en ondanks de aanzienlijke vooruitgang die de voorbije jaren werd geboekt, blijft de onvervulde nood groot. Met de duobehandeling in eerste lijn voor NSCLC in combinatie met twee cycli van platinabevattende chemotherapie versterkt Bristol Myers Squibb (BMS) haar rol als pioneer in immunotherapie. Deze nieuwe behandelingsoptie illustreert opnieuw de pioneersrol die BMS al tien jaar geleden opnam met de lancering van de eerste Immuno-Oncologie (IO) behandeling voor huidkanker. Vijf jaar geleden was BMS de eerste met een IO therapie voor NSCLC in tweede lijn.