...

De ASPIRE-studie was een internationale fase III-studie die werd uitgevoerd bij 792 patiënten in Europa (waaronder meerdere Belgische centra), de Verenigde Staten en Israël. De studie werd uitgevoerd bij patiënten met een relaps van een multipel myeloom die voordien al één tot drie behandelingen hadden gekregen. De patiënten werden gerandomiseerd naar lenalidomide in een standaarddosering (25 mg/d gedurende 21 dagen, cycli van 28 dagen), dexamethason in lage dosering (40 mg/week) al dan niet in combinatie met carfilzomib (een proteasoomremmer) i.v. in een dosering van 20 mg/m² tijdens de eerste twee dagen van de eerste cyclus en daarna 27 mg/m² (zes doses per cyclus tijdens de eerste 12 cycli, daarna 4 doses per cyclus). Enkele dagen geleden werden de resultaten bekendgemaakt. De mediane PFS was significant beter na toevoeging van carfilzomib aan de combinatie lenalidomide/dexamethason: respectievelijk 26,3 en 17,6 maanden, dus een significante daling van het risico op progressie met 31% bij behandeling met carfilzomib (HR = 0,69, p < 0,0001). De totale overleving, het secundaire eindpunt van de studie, was wat beter met de tritherapie dan met de klassieke combinatie, maar de gegevens over de totale overleving zijn nog niet volledig. De bijwerkingen van carfilzomib waren vergelijkbaar met wat we al wisten, vooral de cardiale complicaties. Het aantal patiënten dat de behandeling heeft stopgezet wegens overlijden of bijwerkingen, was vergelijkbaar in de twee groepen. Op het congres van de ASH op het einde van dit jaar zullen meer gegevens beschikbaar zijn.1. Carfilzomib, Lenalidomide, and DexamethaSone versus Lenalidomide and Dexamethasone for the treatment of PatIents with Relapsed Multiple MyEloma. www.ClinicalTrials.gov. NCT01080391 2. http://www.myelomabeacon.com/pr/2014/08/04/kyprolis-aspire-trial-results-interim-analysis/