...

Het gemeenschappelijke document van de ASTRO en de AUA met als titel The Adjuvant and Salvage Radiotherapy After Prostatectomy werd gepresenteerd op het recente jaarlijkse congres van de AUA. Het telt 81 pagina's en is het resultaat van een review van 324 publicaties ter zake.