...

Dat platform biedt een compleet overzicht van de verschillende doorwijsmogelijkheden in de eerste- en tweedelijnszorg. De follow-up van patiënten na een kankerbehandeling verloopt immers niet altijd even vlot. Naast controle op herval is psychosociale begeleiding minstens even belangrijk. Eén op de vier patiënten krijgt namelijk te maken met een verminderde levenskwaliteit en langdurige fysieke of psychosociale problemen. Tot nu toe bestond er geen gids met een overzicht van alle intitiatieven, experts, ... die ondersteuning bieden. De nieuwe website beschrijft ook hoe je de patiënt tijdens de consultatie concreet kan helpen en begeleiden. Daarnaast bevat het een brochure met praktische tips voor de patiënten zelf.www.uzgent.be/zorg-na-kanker.