...

Bepaalde kankers komen vaker voor bij patiënten met type 2-diabetes. Een groep uit Taiwan heeft de frequentie van ovariumkanker bij patiënten met type 2-diabetes onderzocht. De onderzoekers hebben daarvoor de gegevens doorgenomen van 319.310 vrouwen met diabetes en 319.308 controlevrouwen. Tijdens een follow-up van negen jaar hebben 458 vrouwen met type 2-diabetes en 477 controlevrouwen ovariumkanker gekregen. Dat stemde overeen met een incidentie van respectievelijk 1,87 en 1,79 per 10.000 persoonsjaren. De gecorrigeerde hazard ratio (HRa) van ovariumkanker bij type 2-diabetes werd geraamd op 1,06 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,92-1,22). De auteurs hebben vastgesteld dat de incidentie steeg bij het verouderen, maar alleen bij vrouwen met type 2-diabetes, en dan nog was het verschil niet statistisch significant. Andere studies hebben een relatie vastgesteld tussen ovariumkanker en type 2-diabetes. Dat kon dus niet worden bevestigd in deze studie, die werd uitgevoerd bij een groot aantal vrouwen onder wie een representatief staal van type 2-diabetespatiënten.