...

In deze studie werd de aanvankelijke conclusie van 'kwaadaardig' (score 3, 4, 5) bij negen patiënten veranderd naar 'goedaardig' (score 1 en 2) op grond van het resultaat van een 99mTc-sestamibi SPECT/CT in combinatie met een CT-scan of MRI en werd een score van waarschijnlijke kanker (score 4) bij vijf patiënten veranderd in 'zeker kanker' (score 5), dus in ongeveer 10% van de gevallen. Toevoeging van een sestamibi SPECT/CT verhoogde de diagnostische zekerheid van de onderzoekers bij 14 van de 48 patiënten, dus in bijna 30% van de gevallen. Klassieke beeldvorming in combinatie met een sestamibi SPECT/CT had een waarde van 0,85 en klassieke beeldvorming alleen een waarde van 0,60 (een waarde van 0,50 geeft aan dat een diagnostische test niet beter is dan het toeval). Met die nieuwe niet-invasieve techniek kan je een aantal patiënten dus onnodige chirurgie besparen.Rowe SP et al. Evaluation of a Large Renal Mass Using 99mTc-MIBI SPECT/CT in a Patient With Chronic Kidney Disease Clinical Nuclear Medicine: Maart 2017 - Volume 42 - nr. 3 - p e166-e167. doi: 10.1097/RLU.0000000000001533. http://journals.lww.com/nuclearmed/Abstract/2017/03000/Evaluation_of_a_Large_Renal_Mass_Using_99mTc_MIBI.36.aspx