...

De onderzoekers hebben een representatief staal van 1.643 patiënten die een colorectale kanker hadden overleefd, ondervraagd met twee EORTC-vragenlijsten over de levenskwaliteit met bijzondere aandacht voor perifere neuropathie. De vijf symptomen waar de patiënten het meeste last van hadden, waren erectiestoornissen (42% van de mannen), gehoorproblemen (11%), moeite om potten en flessen te openen (11%), tintelingen in de voeten of de tenen (10%) en last om een trap op te gaan of op te staan (9%). De patiënten die oxaliplatine hadden gekregen, klaagden vaker van tintelingen (29% vs. 8%, p = 0,001), een verdoofd gevoel (17% vs. 5%, p = 0,005) en pijn of een brandend gevoel in de tenen (13% vs. 6%, p = 0,03) dan de patiënten die geen chemotherapie hadden gekregen. Die symptomen hadden negatieve invloed op de levenskwaliteit van de patiënten. De studie toont ook aan dat die sensorische symptomen jaren kunnen aanhouden, soms tot 11 jaar na de chemotherapie.