...

De open studie werd uitgevoerd bij 329 volwassen patiënten in negen centra (6 in Duitsland, 1 in Noorwegen, 1 in Oostenrijk en 1 in de Verenigde Staten), die tussen juli 1997 en november 2006 werden gerandomiseerd naar een neoadjuvante chemotherapie met doxorubicine, ifosfamide en etoposide met (n = 162) of zonder (n = 167) regionale hyperthermie. De mediane leeftijd van de patiënten was 51 jaar, 55% was van het mannelijke geslacht. Het primaire eindpunt was de overleving zonder plaatselijke progressie. De follow-up werd beëindigd in december 2014 na een mediane follow-up van 11,3 jaar. Op dat ogenblik vertoonde 67% van de patiënten een recidief en was 57% van de patiënten overleden. De mediane overleving zonder lokale tumorprogressie was 67,3 maanden in de hyperthermiegroep en 29,2 maanden in de controlegroep (hazard ratio [HR] = 0,65, p = 0,002). De mediane ziektevrije overleving was 33,3 vs. 17,4 maanden (HR = 0,71, p = 0,01). De mediane totale overleving was 15,4 vs. 6,2 jaar (HR = 0,73, p = 0,04). De 5 jaarsoverleving was respectievelijk 62,7% en 51,3% en de 10 jaarsoverleving respectievelijk 52,6% en 42,7%.Issels RD et al.: Effect of Neoadjuvant Chemotherapy Plus Regional Hyperthermia on Long-term Outcomes Among Patients With Localized High-Risk Soft Tissue Sarcoma. The EORTC 62961-ESHO 95 Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 15 februari 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2017.4996. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2672386?resultClick = 1