...

De studie werd uitgevoerd bij 527 consecutieve patiënten met een drievoudig negatieve (T1/T2, N0/N1) en/of HER2-positieve borstkanker die werden behandeld met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door standaardchirurgie van de borst en de lymfeklieren. 263 van de 527 patiënten die in de studie werden opgenomen (mediane leeftijd 51 jaar), hadden een HER2-positieve borstkanker en 264 een drievoudig negatieve borstkanker. De meeste tumoren waren een graad III. Bij 251 patiënten werd een segmentale mastectomie uitgevoerd en bij 279 een mastectomie.De onderzoekers hebben vastgesteld dat 116 (40,4%) van de 290 patiënten met een stadium N0 bij echografie een complete pathologische respons in de borst vertoonden. Bij geen enkele van die patiënten kon na de neoadjuvante chemotherapie invasie van de oksellymfeklieren worden aangetoond. 237 patiënten vertoonden aanvankelijk bij biopsie een borstkanker stadium N1. Bij 69 (89,6%) van de 77 patiënten met een complete pathologische respons in de borst en bij 68 (42,5%) van de 160 patiënten zonder complete pathologische respons konden geen residuele lymfekliermetastasen worden vastgesteld (p < 0,01). Bij de patiënten zonder complete pathologische respons bedroeg het relatieve risico op lymfekliermetastasen 7,4 (95% BI 3,7 tot 14,8; p < 0,001) in vergelijking met de vrouwen met een complete pathologische respons.Tadros AB et al: Identification of Patients With Documented Pathologic Complete Response in the Breast After Neoadjuvant Chemotherapy for Omission of Axillary Surgery. JAMA Surg. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 19 april 2017. doi:10.1001/jamasurg.2017.0562. http://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/article-abstract/2619244