...

Heel wat kankerpatiënten hebben na een behandeling met (vaak langdurige) gevolgen te kampen. Zo krijgt minstens een op de vier van hen na de kankerbehandeling te maken met een slechtere gezondheidstoestand en langdurige fysieke en/ of psychosociale problemen zoals chronische pijn, vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, angst en depressieve gevoelens.Hun leven opnieuw oppikken op professioneel vlak of binnen het gezin, gaat tot jaren na hun behandeling moeilijker dan verwacht.Op dit moment is de nazorg voor deze patiënten veel te beperkt. Er zijn wel regelmatige medische nacontroles om vroegtijdig herval te detecteren, maar de klachten en problemen op vlak van levenskwaliteit en re-integratie worden niet systematisch opgevolgd. Een multidisciplinair gecoördineerd nazorgaanbod ontbreekt in België. Er zijn wel heel wat particuliere initiatieven van nazorg, maar die zijn niet altijd breed gekend en toegankelijk.Het College voor Oncologie, het Kankercentrum van Sciensano en Kom op tegen Kanker hebben zes prioriteiten geïdentificeerd waar volgens hen de volgende regeerperiode werk van dient gemaakt te worden:De betrokken organisaties willen streven naar concrete beleidsmaatregelen en acties die in de kankerzorg kunnen worden geïmplementeerd. Ook een proefproject behoort tot de mogelijkheden.