...

De auteurs hebben 133 leden van risicofamilies die op het ogenblik van het eerste onderzoek 2 tot 18 jaar oud waren, gedurende 20 jaar gevolgd. De frequentste mutaties die predisponeren tot het optreden van een melanoom, waren mutaties van het CDKN2A-gen. Het risico op latere ontwikkeling van een melanoom bij de leden van die families hing af van het totale aantal atypische naevi tijdens de kinderjaren (gemiddeld 36), de ligging van de naevi (HR in geval van naevi op de billen 14, 95% BI 2,94-66,55; p = 0,001) en het aantal excisies dat tijdens de follow-up werd uitgevoerd. Er werd ook een correlatie waargenomen tussen de distributie van de naevi tijdens de kinderjaren en op volwassen leeftijd en de distributie van de melanomen.