...

Amerikaanse wetenschappers hebben een vervolg gebreid aan een eerdere studie bij 223 nachtarbeiders. Die studie had aangetoond dat overdag slapen correleerde met een lagere hoeveelheid 8-hydroxydeoxyguanosine in de urine dan een nachtelijke slaap. Een lage concentratie zou erop wijzen dat schade aan het DNA van de cellen minder goed kan worden hersteld.De wetenschappers hebben 50 van die 223 nachtarbeiders gevolgd. De urineconcentratie van 8-OH-dG was laag als ze 's nachts werkten: de concentratie was maar 20% van de concentratie die werd gemeten na een goede nacht slaap. De vorsers veronderstellen dat het vermogen om oxidatieve schade aan het DNA te elimineren en het DNA te herstellen vermindert bij mensen die niet 's nachts slapen en dat zou te maken hebben met een lagere secretie van melatonine, het slaaphormoon. De nachtarbeiders hadden inderdaad een zeer lage melatoninespiegel dan de arbeiders die overdag werkten.Aangezien het observationele studie betreft, kan dus geen uitspraak worden gedaan over een eventueel oorzakelijk verband. De auteurs raden nachtarbeiders toch aan om melatoninerijke voedingssupplementen in te nemen om de nefaste effecten van hun levensritme tegen te gaan. (referentie: Occupational & Environmental Medicine, 26 juni 2017, DOI: 10.1136/oemed-2017-104414)